به گزارش «نود اقتصادی» گزارش سال ۲۰۱۸ شورای جهانی اقتصاد (WEF) نشان می‌دهد کشورهای ایسلند، نروژ، دانمارک، جمهوری چک و فنلاند ۵ کشور اول در برابری یا ۵ کشور با کمترین شکاف طبقاتی هستند.

در این رده‌بندی، ایران با شاخص ضریب جینی ۳۸۸۰/. رتبه ۶۳ جهان در شکاف طبقاتی را داراست. همچنین کشورهای ترکیه با رتبه ۷۰، روسیه با رتبه ۸۳ ، مصر با رتبه ۹۶ ، هند با رتبه ۹۷ و چین با رتبه ۱۰۳ در شکاف طبقاتی وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند.

براین اساس با احتساب آمار شورای جهانی اقتصاد، ایران در شکاف طبقاتی از ۶۳ کشور وضعیت بدتری دارد.

قابل ذکر است مطابق آمار بانک مرکزی ضریب جینی سال ۹۶  ایران ۴۰۰۸/. بوده که بنا به اظهارات وزارت اقتصاد در سال ۹۷ نیز این شاخص ۳/۱ درصد بدتر شده یعنی ضریب جینی ایران در سال گذشته به شاخص ۴۱۳۱/. رسیده که در این صورت رتبه ایران در جهان به رده ۷۵ سقوط می‌کند. همچنین شاخص ضریب جینی ۴۱۳۱/. سال ۹۷ بدترین شاخص در طول ۱۶ سال اخیر است.