براساس مشاهدات میدانی قیمت ۴ محصول ایران خودرو در بازار با کاهش قیمت میانگین یک میلیون تومان همراه شد. 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت محصولات کرمان موتور + قیمت / هیوندا آزرا ۲۱۸قیمت محصولات کرمان موتور + قیمت / هیوندا آزرا ۲۱۸قیمت محصولات کرمان موتور + قیمت / هیوندا آزرا ۲۱۸قیمت محصولات کرمان موتور + قیمت / هیوندا آزرا ۲۱۸