به گزارش «نود اقتصادی» بررسی خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد شرکت لبنیاتی رامک و بستنی رامک بیتا با مالکیت برادران نصیری (هاشم و کاظم) در سال ۹۷ بیش از ۲۵ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. اینکه این میزان ارز در شرایط محدودیت ارزی بر حسب نیاز دریافت‌کنندگان توزیع شده یا نه، خود جای سوال دارد.

در حالیکه شرکت لبنی رامک در یکسال اخیر ۲۵ میلیون دلار ارز دولتی گرفته اما سوال اینجاست چرا این شرکت محصولاتش را چندین بار گران کرده است!؟

احمدرضا آبی