به گزارش «نود اقتصادی» اغلب کارشناسان معتقدند یکی از دلایل گرانی خودروهای داخلی در بازار،‌ وجود هزینه‌های اضافی، شرکت‌های اقماری و حضور افراد غیرخودرویی در هیات مدیره شرکت‌های خودرویی است. بررسی اسناد دو شرکت خودروسازی یعنی ایران خودرو و سایپا توسط خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می دهد که در لایه های زیرین شرکت های خودروسازی افرادی با نفوذ ( غیر خودرویی) منصوب شده‌اند  که عمدتا با رابطه بوده و تخصص در آن چندان پررنگ نیست!