به گزارش «نود اقتصادی» سایت رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی در شرایطی انتخاب ایران به عنوان نایب رئیس مجمع بانک توسعه اسلامی را به عنوان یک موفقیت در دیپلماسی اقتصادی به حساب می‌آورد که طبق اعلام سایت این بانک انتخابها براساس حروف الفبا انجام شده است. بنابراین ایران و پاکستان با توجه به حروف الفبا به عنوان نایب رئیس بانک توسعه اسلامی انتخاب شدند. لازم به ذکر است طبق آئین نامه نایب رئیس هیچ نقشی در جلسه ندارد و تنها در صورت نبودن رئیس جلسه را اداره می‌کند.

این تحلیل عجیب در شرایطی از سوی سایت وزارت اقتصاد منتشر می‌شود که در 5 سال اخیر تنها یک پروژه از سوی بانک توسعه اسلامی برای ایران تامین مالی شده است و عملکرد کشورمان در این بانک به هیچ وجه قابل دفاع نیست.