مسعود افشین با اعلام این خبر درباره نرخ تورم 12‌ ماهه منتهی به بهمن ماه 1397 استان تهران اظهار داشت: این نرخ از سوی مرکز آمار ایران 25.6 اعلام شد که 2.1 درصد بیشتر از متوسط کشور است.
وی افزود: در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 42,6 درصد شد؛ یعنی خانوارهای استان تهران به‌طور میانگین 42,6 درصد بیشتر از بهمن 1396 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌‌اند که نسبت به این اطلاع در دی ماه 1،7 واحد درصد افزایش‌ یافته است.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران همچنین از افزایش بیش از 95 درصدی شاخص قیمت گوشت و 111 درصدی دخانیات خبر داد و گفت: شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» این استان نسبت به ماه قبل 5,5 درصد افزایش نشان می دهد.
وی خاطرنشان کرد: نکته جالب اینکه در این گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» و «دخانیات» نسبت به بهمن ماه 96 به ترتیب 96 درصد و 111.1 درصد افزایش قیمت داشته اند.