«نود اقتصادی»: بده بستان‌های سیاسی در شرکت ایران خودرو صرفا به عضویت مدیران دولتی و اجرایی در این شرکت محدود نمی‌شود. به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی» در واقع، روند انتصابات در این شرکت به گونه‌ای است که برخی از نزدیکان مدیر عامل این شرکت در چندین شرکت عضو هیئت مدیره هستند.

یکی از این افراد، کسی نیست جز عباس ملکی تهرانی.

وی، درحال حاضر عضو هیئت مدیره شرکت ایران خودرو است.

بررسی‌های خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می دهد که عباس ملکی تهرانی جدای از عضویت در هیئت مدیره ایران خودرو، در سه شرکت دیگر هم هیات مدیره است.

در حال حاضر، عباس ملکی تهرانی در هیات مدیره شرکت "تام ایران خودرو"، "مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو" و "تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو"  هم حضور دارد.

ماده ۲۴۱ قانون قانون تجارت تصریح کرده که هیچ فردی نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شوند.

متخلفان، باید علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور هم محکوم شوند.