«محمود حجتی» در پنجمین جلسه ستاد عالی گلخانه های کشور اعلام کرد مساحت گلخانه ها در دولت تدبیر و امید به میزان 7200 هکتار افزایش یافت.
حجتی افزود: با توجه به نقش گلخانه ها در افزایش تولید، اشتغال و بهره وری در آب باید در زمینه توسعه گلخانه ها اهتمام بیشتری شود.
وی ادامه داد: برای ساخت گلخانه در باغ و زمین کشاورزی که حقابه و پروانه بهره برداری دارند، به مجوز جدید نیاز نیست و همچنین تغییر کاربری اراضی کشاورزی محسوب نمی شود.
این مسوول بر لزوم افزایش سهم منابع مالی مربوط به ساخت گلخانه ها در بانک کشاورزی تاکید کرد.

** ایجاد تشکل گلخانه داران در شاخه های مختلف
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: باید تشکل گلخانه داران در شاخه های مختلف برای ایجاد زنجیره های تامین تا بازاررسانی نهاده ها و محصولات گلخانه ای تشکیل شود.
وی ادامه داد: باید پایانه های صادراتی متناسب با پراکنش گلخانه ها در سراسر کشور جانمایی و ساخته شود.
حجتی بر آسیب شناسی میدانی مسائل و مشکلات توسعه گلخانه ها برای بهبود فضای کسب و کار تاکید کرد و افزود: برای ایجاد تحول مستمر باید آسیب ها در میدان شناسایی و با تشکیل اتاق فکر، در زمینه حل و فصل مسائل و مشکلات اقدام شود.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی بیست و هفتم بهمن ماه از ایجاد زنجیره ارزش در 10 هزار هکتار از گلخانه های کشور خبر داد تا بهره‌وری و سودآوری در این بخش افزایش یابد.
در یک سال گذشته 131 شهرک کشاورزی با بیش از 15 هزار هکتار عرصه برای واگذاری به سرمایه گذاران در قالب فراخوان و مقررات آماده شد.