به گزارش «نود اقتصادی» یکی از نکات قابل تامل در موضوع تجارت خارجی رژیم پهلوی، چوب حراج این رژیم بر امینت غذایی کشور است، به طوریکه  واردات پنج محصول کشاورزی طی سالهای 1343 تا 1355 رشد بسیار چشمگیری داشته است که در بین آنها، میزان واردات گندم بسیار قابل تامل است. رژیم شاه درحالی در سال 1341 اصلاحات ارضی را در روستاهای کشور اجرا کرد که پس از آن میزان واردات گندم از 371 هزار تن در سال 1343 با رشد حدود 4 برابری به 1.5 میلیون تن در سال 1355 رسید. همچنین ایران تا دهه 1340 صادرکننده برنج، گوشت و محصولات لبنی بود، اما با اجرای ناقص اصلاحات ارضی و عدم جایگزینی سیستم جدید به جای سیستم ارباب و رعیتی در روستاها، هم به واردکننده محصولات عمده کشاورزی تبدیل شد و هم با هجوم دهقانان به حاشیه شهرهای کشور، مشکلات زیادی در قالب حاشیه نشینی، رشد حلبی آبادها و زاغه نشینی را ایجاد و برای انقلاب اسلامی به یادگار گذاشت.