به گزارش «نود اقتصادی» سعید مستشار به عنوان سرپرست جدید و عضو هیات مدیره بانک مشترک ایران و ونزوئلا انتخاب ‏شد.‏

وی که بیش از 10 سال است ارتباط نزدیکی با علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات دارد، در دوران ریاست صالح آبادی در سازمان بورس( دولتهای نهم و دهم) مدیرکل روابط عمومی این سازمان بود. بعد از حضور صالح آبادی در بانک توسعه صادرات هم مدیرعامل یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک دولتی توسعه صادرات شد و حالا هم به عنوان سرپرست بانک مشترک ایران و ونزوئلا  از زیر مجموعه‌های بانک توسعه صادرات انتخاب شده است.

گفتنی است یکی از شروط مدیرعاملی بانک، داشتن حداقل 10 سال سابقه فعالیت در مدیریت امور بانکی یا بازار سرمایه بوده، به نحوی که  5 سال آن باید سابقه فعالیت در نظام بانکی کشور باشد، اما در رزومه مستشار هیچ سابقه بانکی دیده نمی‌شود!