مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی از توقف واردات بنزین به کشور از ابتدای مهرماه خبر داد.

علیرضا صادق آبادی در مراسم راه اندازی فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس در نشست خبری که در این پالایشگاه برگزار شد، با اعلام خبر فوق افزود: با به مدار آمدن فاز سوم حاشیه امن در تولید و توزیع بنزین در کشور ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به آمار تولید بنزین داخلی اظهار کرد: منظور از بنزین داخلی بنزین پایه کشور به اضافه اکتان افزاهای تولید داخل است. میانگین تولید بنزین در کشور در سال ١٣٩٦ روزانه ٦٧/٢٨میلیون لیتر بود که این میزان در سال ٩٧تا روز گذشته به ٨٧/٩٥میلیون لیتر رسیده است.البته در دو ماه نخست سال جاری فاز دوم ستاره خلیج فارس راه اندازی نشده بود و بیشترین حجم اورهال را در پالایشگاه ها در این فاز داشتیم.

ادامه دارد.