«نود اقتصادی»: در هفته‌های اخیر روند قیمت ارز در بازار نزولی شده و دیگر از التهاباتی که در بازار طی ماه‌های گذشته وجود داشته  خبری نیست. سیاستهای بانک مرکزی با توجه به هماهنگی که در جلسات با سران قوا داشته تقریبا موثر واقع شده و حتی در روز 13 آبان ماه هم علی‌رغم پیش بینی‌ها اثری از افزایش قیمت ارز دیده نشد.
 در این شرایط و برهه حساس، کارشناسان می‌گویند اطلاع رسانی منسجم کارهای رخ داده، میتواند نقش زیادی در آرام کردن شرایط اقتصادی کشور دارد. بانک مرکزی از ماههای آخر مدیریت سیف فاقد یک سخنگو و مسئول روابط عمومی بود و محمدعلی کریمی سخنگوی سابق این سازمان از چند ماه قبل ساختمان میرداماد را به مقصد شهرداری تهران ترک کرده بود. بنابراین با آمدن همتی به بانک مرکزی این انتظار می‌رفت که بانک مرکزی هرچه سریعتر سخنگوی خود را بشناسد، اما در یک انتخاب عجیب رئیس کل بانک مرکزی کامبیز زاهدپور مدیر روابط عمومی سابق خانه هنرمندان را به عنوان مدیر روابط عمومی مهمترین دستگاه سیاست گذاری پولی کشور انتخاب کرد! انتخابی که حالا شاید با ضعف در اطلاع رسانی که انجام شده، خود همتی هم از این انتخاب خود برای روابط عمومی بانک مرکزی پشیمان باشد! شاید بهتر باشد بانک مرکزی در رویه اطلاع رسانی خود در زمینه کنترل بازار ارز تجدید نظر کرده و از افراد متخصص‌تر و با تجربه‌تری استفاده کند.
کارشناسان معقتدند با توجه به اقدامات مناسبی که در هفته های اخیر از سوی بانک مرکزی برای آرام نگه داشتن بازار صورت گرفته است، اما متاسفانه ضعف اطلاع رسانی و انعکاس آن در رسانه ها، مورد نقد جدی است!