«نود اقتصادی»: وزیر راه و شهرسازی دستور رفع تعلیق از پروانه اشتغال به حرفه فرج الله رجبی رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را صادر کرد.

در دستوری که محمد اسلامی در تاریخ ۱۹ آبان خطاب به حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی صادر کرده، آورده است: نسبت به رفع تعلیق از پروانه اشتغال به حرفه فرج الله رجبی اقدام شود.

اسلامی در دستور خود تأکید کرده که رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی می بایست در جهت ایجاد وحدت رویه برای تحقق وظایف قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان و انتظام بخشی به استقرار مقررات در کشور اقدام کند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین دستور داده است با هماهنگی مدیریتی برای شفافیت مالی، هم افزایی به وجود بیاید.

عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در آستانه انتخابات هشتمین دوره هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها، پروانه اشتغال به حرفه فرج الله رجبی نماینده مردم شیراز در مجلس و عضو کمیسیون عمران، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس در دوره گذشته و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را بر اساس آنچه تخلفات گسترده وی در این سازمان ادعا می کرد، باطل کرده بود.