«نود اقتصادی»:لیست آپارتمان های موجود جهت خرید در برخی مناطق تهران به شرح زیر است، توجه کنید که قیمت ها بر حسب متر مربع و به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا یا عجله فروشنده تغییر می کند.

 

خانه های فروشی در تهران چند؟