«نود اقتصادی»:قیمت انواع قیمت رب و میوه های فرآوری شده در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است: 

 

 

 

 

 

نرخ مصوب رب و میوه های فرآوری شده در میادین تره بار