«نوداقتصادی»- کل واردات کشور در ۶ ماهه اول سال ۹۷، حدود ۲۲ میلیارد دلار با وزن حدود ۱۶ میلیون تن بوده که سهم کالا‌های اساسی حدود ۹ میلیون تن با ارزش 4.6 میلیارد دلار بوده است.

همچنین ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، دارو، روغن‌های خوراکی، گوشت قرمز، کنجاله سویا، جو، کود، قند و شکر و گندم از جمله کالا‌های اساسی که در ۶ ماه وارد شده است. در ۶ ماه سال ۹۷، واردات ذرت، دانه‌های روغنی، گوشت قرمز و جو افزایش داشته است.

طبق آمار استخراج شده از گمرک، ‌در ۶ ماهه اول سال 97 سهم کالا‌های اساسی از نظر وزنی ۵۲ درصد از کل واردات بوده، این در حالی است که سهم کالا‌های اساسی وارداتی آن در ۶ ماهه سال گذشته فقط ۲۰ درصد بوده است. یعنی می‌توان نتیجه گرفت انبارهای دولتی ( ذخایر کالایی برای کشور) در حال پُر شدن است