به گزارش «نود اقتصادی» حجت میرزایی، اقتصاددان و یکی از حاضران جلسه امروز رئیس جمهور با اقتصاددانان درباره نشست امروز به «نود اقتصادی» گفت: جلسه شروع بسیار خوبی برای گفتگوهای مؤثر و دوجانبه بین اقتصاددانان و رئیس جمهور بود، ضمن این که فضا بسیار صمیمانه بود و اقتصاددانان نقدهای خود را مطرح کردند.

وی افزود: من دلیل عدم حضور آقایانی مانند راغفر و مؤمنی را نمی دانم اما ظاهرا دوستان انتظار داشتند جلسه اختصاصی آقای رئیس جمهور با نویسندگان نامه برگزار شود اما آقای رئیس جمهور نظرشان بر این بود که هم آن دوستانی که نامه نوشتند و هم دوستان دیگری که در نوشتن آن نامه مشارکت نداشتند و امضا نکرده بودند حضور داشته باشند.

وی در رابطه با عدم حضور آقای نیلی، مشاور اقتصادی و دستیار ویژه اقتصادی آقای روحانی نیز به «نود اقتصادی» گفت: از کسانی که در دولت مسئولیت اجرایی دارند، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند، همین طور از همکاران آقای نیلی در مؤسسه نیاوران دو نفر از معاونینشان، و از دانشگاه صنعتی شریف هم 3 نفر از همکارانشان حضور داشتند و دیدگاه‌هایی که آقای نیلی که به وی تعلق دارد به صراحت توسط همکارانشان مطرح شد.

این اقتصاددان بیان داشت: آقای رئیس جمهور هم در گفتارهایی که داشتند به این نکته اشاره کردند که از کمک های فکری آقای نیلی در سیاست گذاری اقتصادی کشور در 5 سال اخیر استفاده زیادی برده اند.

وی تصریح کرد: من واقعا دلیل عدم حضور آقای نیلی را نمی دانم اما با دید خوشبینانه اگر بخواهم بگویم این است که حدس میزنم که شاید آقای نیلی با خود فکر کرده اند که برخی از منتقدین در نبود ایشان راحت تر صحبت می کنند.