این تعداد پروانه صنعتی 41 هزار و 969 نفر اشتغال را به همراه دارد که 15.4 درصد رشد را در همسنجی با پارسال ثبت کرد.
در این مدت هشت هزار و 851 فقره جواز تاسیس صنعتی با پیش بینی سرمایه گذاری 793 هزار میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال 205 هزار نفر صادر شد که نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب 19.8 درصد، 32.5 درصد و 21 درصد رشد داشت.
مجوزهای صنفی صادر شده نیز 154 هزار فقره بود که نسبت به مدت مشابه پارسال 3.8 درصد افزایش یافت.
برپایه این گزارش، در پنج ماه ابتدای امسال در بخش معدن 418 فقره پروانه اکتشاف، 179 فقره گواهی کشف و 236 فقره پروانه بهره برداری صادر شد.
تعداد کارت های بازرگانی صادر شده در این مدت 2 هزار و 999 فقره، گواهی امضای الکترونیکی 41 هزار و 686 فقره، نماد الکترونیکی 6 هزارو 589 فقره و پروانه بهره برداری نرم افزار پنج فقره بود.
در این مدت 104 جواز خدمات فنی و مهندسی، 72 پروانه فنی و مهندسی، چهار جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی، 35 گواهی تحقیق و توسعه و 64 پروانه تحقیق و توسعه صادر شد.
بر پایه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در پنج ماه آغازین امسال 32 فقره طرح صنعتی و معدنی و تجاری با حجم سرمایه گذاری 580 میلیون و 700 هزار دلار در هیات سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسید.
همچنین 2 هزار و 257 میلیارد ریال حقوق دولتی معادن تا پایان تیرماه وصول شد.
پیش از این «صادق نجفی» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود 34 هزار و 759 نفر-شغل در شهرک ها و نواحی صنعتی جدید در یک سال منتهی به هفته دولت (شهریور 1397) ایجاد شد.