«نود اقتصادی»:محمود حجتی در پیامی به دومین همایش ملی بزرگداشت روز جهانی زنان روستایی و عشایری که صبح امروز در سالن فجر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد اعلام کرد: زنان روستایی و عشایری از دیرباز در نظام زراعی خرد و در قالب کشاورزی خانوادگی فعالیت داشتند و در سالهای اخیر به دلیل افزایش مهاجرت مردان از روستاها به شهرها، نقش آنان در تولید بیشتر شده و بخش زیادی از فعالیت‌های کشاورزی توسط زنان انجام می‌شود.

وی افزود: نامگذاری ۱۵ اکتبر به نام روز جهانی زن روستایی نشان دهنده‌ی نقش اساسی بانوان  روستایی و عشایری و مشارکت آنان درتوسعه کشاورزی و افزایش امنیت غذایی است. از این رو اهداف توسعه‌ی پایدار با زندگی زنان روستایی و عشایری پیوند محکمی دارد.

او تاکید کرد: در دنیای امروز زنان روستایی و عشایری به عنوان کنشگران فعال عرصه تولید و توسعه نقش آفرینی می‌کنند و بخش مهمی از سرمایه انسانی روستا و مناطق عشایری محسوب می‌شوند و نقش موثری در توسعه جوامع محلی دارند. بنابراین ارائه خدمات آموزشی ترویجی و مالی به آنها باید در اولویت و توجه جدی قرار گیرد. البته این روند در وزارت جهاد کشاورزی از سه دهه اخیر با توسعه برنامه‌های آموزشی ترویجی و مشارکتی ویژه زنان روستایی و عشایری آغاز می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی افزود:‌ افزایش سطح تحصیلات زنان روستایی و عشایری اقدامی موثر در ورود آنها به عرصه‌های جدید کشاورزی از از جمله کشت تولیدات گلخانه‌ای و تولید محصول سالم بوده است. تجربه وزارت جهاد کشاورزی در زمینه‌ی توانمندسازی روستایی و اقتصادی گویای آن است که بانوان برای به کارگیری شیوه‌های نوین بهره‌گیری از فن آوری و افزایش بهره وری آمادگی دارند و چنانچه از برنامه‌های آموزشی و ترویجی بهره مند می‌شوند می‌توانند منشاء تحولات جدی در توسعه‌ی روستاها باشند.

وی با بیان اینکه نتایج اثربخشی اجرای برنامه‌ها در حوزه زنان روستایی و عشایری امید بخش است تصریح کرد: حجم نیازهاو فرصت‌های پیش روی این قشر زحمت کش و تلاش گر به مراتب بیشتر و افزون‌تر از رخدادهای موجود است. بنابراین معتقدم که روز جهانی زن روستایی فرصت مغتنمی است تا تمام بخش‌های موثر و مرتبط با برنامه ریزی و توجه ویژه به نقش و جایگاه موثر زنان روستایی و عشایری در تولید و توسعه برای مشارکت آنها اقدامات عملی و موثرتری انجام دهند.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان پیام مکتوب خود آورده است که جامعه محلی اعم از روستا و مراکز عشایری یک مجموعه یکپارچه است و بخشی نگری نسبت به فعالیت‌ها و اقدامات می‌توانند به انسجام آنها آسیب جدی وارد کند. بنابراین هم افزایی و هماهنگی در تدوین برنامه‌ها و جامع نگری و تبیین نقش فعال اثر بخشی زنان روستایی و عشایری می‌تواند دستاورد روز جهانی زن روستایی را به منصه ظهور برساند.