به گزارش «نود اقتصادی» محسن شمشیری روزنامه نگار اصلاح طلب با اشاره به جدیدترین گزارش رشد اقتصادی که بانک مرکزی منتشر کرده نوشت: نکته قابل تامل در گزارش رشد اقتصادی که بانک مرکزی منتشر کرده سهم فعالیت‌های اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی است که نشان می‌دهد در اکثر بخش‌های اقتصاد از جمله کشاورزی، ساختمان، بازرگانی خدمات موسسات پولی و مالی، خدمات اجتماعی و عمومی، رشد هر بخش یا صفر بوده یا منفی شده است. این امر نشان می دهد که هیچ بخشی در سه ماهه اول امسال فعالیت عمده ای در رشد تولید ناخالص داخلی نداشته است و شاید همین موضوع است که آمار رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص ایجاد 700هزار شغل در فصل بهار را زیر سوال می برد زیرا چگونه می‌توان انتظار ایجاد شغل آن هم در بعد 700 هزار داشت.