به گزارش «نود اقتصادی» جواد اسماعیلی رئیس سابق بسیج اقتصادی که به پدر کوپن ایران معروف شده در مورد طرح جدید کالا کارت دولت اظهار کرد: 100 هزار تومانی که دولت برای کالا کارت در نظر گفته بسیار ناچیز است. اما به‌نظر من این مبلغ در کنار یارانه نقدی ماهانه می‌تواند بخشی از نیاز خانوارهای بسیار کم‌درآمد را مرتفع کند. یک‌کیلو گوشت و یک‌کیلو برنج اینها هرچند ناچیز است، اما واقعا خانوارهایی هستند که تامین همین مقدار نیز برای آنها تبدیل به یک آرزو شده است.  
 
وی افزود: هیچ تضمین و رصدی وجود ندارد که مبالغ کارت کالا دقیقا صرف کالا شود، زیرا فرد به ‌راحتی می‌تواند با یک مغازه‌دار یا هر واحد تجاری تبانی کرده و با قیمت پایین، مبلغ واریزی دولت را به پول تبدیل کند.  من به‌جای کارت الکترونیکی ترجیح می‌دهم از کوپن الکترونیکی استفاده شود و همین موضوع را به دولت پیشنهاد دادم.

پدر کوپن ایران گفت: قطعا تعیین 10 میلیون نفر به‌عنوان نیازمند با تعداد نیازمندان کشور مطابقت ندارد. به‌نظر می‌رسد 10 میلیون نفر فقط افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی دولتی هستند و قطعا با لحاظ تعداد افرادی که عضو کمیته امداد و بهزیستی نیستند یا فقط از حمایت‌های خیریه‌ها برخوردارند از 10 میلیون بیشتر خواهد بود.

محمدسعید جباری