«نود اقتصادی»- معاون اسبق تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو، افزایش قطعی‌های مکرر اخیر برق در کشور را به کاهش ایجاد ظرفیت نیروگاهی مرتبط دانسته و گفته که گرم شدن دما در هر سال وجود داشته و مردم هم تا حد امکان، مصرف برق را رعایت کرده‌اند اما این حجم کاهش تولید و قطعی برق، طبیعی نیست.

عبدالحمید ثمره هاشمی در گفتگو با «نود اقتصادی» توضیح داده که در هر سال مقداری افزایش مصرف برق سالانه وجود داشته و در برنامه‌های وزارت نیرو هم این افزایش پیش بینی می شده اما امسال قعطی برق‌ها کاملا غیرعادی است.

وی بابیان اینکه گفته می‌شود که کمبود برق در شرایط فعلی مربوط به کاهش بارندگی و افت تولید برق از نیروگاههای برق آبی است، این ادعا را از اساس رد کرد و افزود که حتی این موضوع تا این حد بر روی خاموشی‌ها اثرگذار نیست.

ثمره هاشمی،سهم نیروگاههای برق آبی در تولید برق کشور را تنها ۱۵ درصد برشمرد و تاییدکرد که کاهش بارندگی در کشور همواره وجود داشته و امسال هم درصد کاهش بارندگی نسبت به سال قبل چندان هم زیاد نبوده.

معاون اسبق تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو بخشی از افت توسعه ظرفیت نیروگاهی در کشور را مربوط به برخی مشکلات دانست و تاکید کرد که بخش دیگر و مهم این افت تولید و افزایش قطعی برق را می‌توان به حساب کم‌کاری یا بی‌عرضگی دولتی‌ها گذاشت.

به گفته وی، وزارت نیرو اگر می‌خواست می‌توانست مشکلات برق و آب را به مراتب بهتر از این اداره کند.

ثمره هاشمی، چیت چیان، وزیرنیرو در دولت اول حسن روحانی را فردی با تجربه دانست و گفت که در دوره نخست دولت روحانی مشکل خاصی در زمینه بروز شدید خاموشی وجود نداشت حال آنکه بیشترین مشکلات قطعی برق، افت تولید نیروگاهی و صنعت آب مربوط به دور دوم دولت روحانی است.

وی اذعان داشت که در سالجاری وضع صنعت آب و برق خیلی متفاوت شده و مشکلات برق ایجاد شده است.

معاون اسبق تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو تایید کرد که بخشی از دلایل قطعی برق در زمان وزارت اردکانیان، وزیر فعلی نیرو، ناشی از سوء مدیریت بوده و در یکسال بروز این مقدار مشکلات طبیعی نیست.