به گزارش «نود اقتصادی» اکبر اعلمی نماینده اصلاح طلب مجلس ششم نوشت: به عنوان کسی که ۸ سال در مجلس از نزدیک پیگیر امور مختلف و مبارزه با فساد و رانتخواری بوده است، ضمن اعلام حمایت از فعالان دلسوز اقتصادی که با نگاه ملی در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران فعالیت می کنند، تاکید می کنم که از دوره اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تاکنون؛اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران؛ به یکی از کانون های ساماندهی رانت و ویژه خواری و انحصارات تبدیل شده است و جمعی از ویژه خواران کشور و مافیاهای صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی هم با نفوذ و لانه کردن در  این اتاق، بجای نگاه ملی و تامین منافع ملی، صرفا به تامین منافع نامشروع خود و انباشت ثروت دراختیار یک گروه خاص و تشدید شکاف طبقاتی در کشور اشتغال دارند.