«نود اقتصادی»:هیئت‌مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن بعد ازبرگزاری جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ این شرکت در اواسط ماه جاری دستخوش تغییرو تحولات جدی شد.

پیشتر، محمدحسین جوادیان فرزانه،محمدرضا امینی،احمد فرشچیان،پژمان جعفری و محمدهاشم رکن تهران در ترکیب هیات مدیره این شرکت سرمایه گذاری حضور داشته اندکه به تازگی،محمدرضا امینی و محمد حسین جوادیان فرزانه ازاین ترکیب خط خورده اند.

درعین حال،محمود لاری دارابی و محمد نعیمی ابیانه به عنوان اعضای جدید ترکیب هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن معرفی شده اند.

با وجود خروج محمدرضا امینی از ترکیب هیات مدیره  گروه سرمایه گذاری مسکن، او همچنان به عنوان مدیرعامل در این شرکت حضور دارد.

45.57 درصد از سهام شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن مربوط به شرکت گروه مالی بانک مسکن است.