سید حسین میرجلیلی نماینده سابق ایران در بانک جهانی در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص دلایل افزایش نرخ ارز اظهار کرد: بخشی از دلیل افزایش نرخ ارز در چند ماه اخیر به محدودیتها در نقل و انتقال ارز بر می‌گردد. بخش دیگری از این نوسانات هم به عوامل بنیادی بازار برمی‌گردد. رشد نقدینگی باعث شده که برابری با ارزهای دیگر تغییر کند.

وی افزود: بخشی از اقداماتی که در ماههای گذشته انجام شد در مهار بازار موثر بود. البته بخشی از این اقدامات انجام شده ولی کافی نبوده است. کشورهای مختلف برای تنظیم بازار ارز تنها متکی به عرضه ارز در بازار نیستند. برای همین برای تنظیم بازار ارز باید مجموعه‌ای از سیاستهای مکمل در پیش گرفته می‌شود. این سیاستهای مکمل در یک بسته‌ای ارائه می‌شود. یعنی سیاستهای پولی و دیگر سیاستها به کمک عرضه ارز می‌آید تا مجموعه آنها منجر به نتیجه دلخواه شود.

نماینده سابق ایران در بانک جهانی خاطرنشان کرد: اقدام برای کاهش نرخ سود بانکی می‌توانست با سنجیدگی بیشتری انجام شود، زیرا می‌توانیم بگوییم که این اقدام بر نوسانات ارزی تاثیر گذاشت. بنابراین بخشی از اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده موثر بوده ولی کامل نبوده است. اگر اقدامات کاملی انجام می شد وضعیت ارزی فعلی بهتر مهار می‌شد.

میرجلیلی تصریح کرد: در هر کشور رشد برابری ارزی به این شدت باشد، دولت باید دخالت کند. فقط مداخله و تثبیت نرخ است که می‌تواند بازار را آرام کند. اما هیچ کشوری نمی‌تواند با تثبیت نرخ بازار ارز را در بلند مدت مدیریت کند. باید با مجموعه‌ و پکیجی از سیاستها بازار ارز را کنترل کرد. اگر مجموع سیاستها اجرا شود، نرخ 4200 تومان باقی می‌ماند یا یک رشد معقول پیدا می‌کند. اما اگر سیاستهای مکمل نباشد حفظ این نرخ بسیار سخت خواهد بود.

وی گفت: با توجه به سیاستهایی که بانک مرکزی در پیش می‌گیرد و وضعیت رفع محدودیتهای ارزی می‌توان پیش بینی‌های مختلفی از قیمت ارز در آینده ارائه کرد. اگر گشایش ارزی و یا سیاستهای مکملی اتفاق بیفتد، یک نرخ برای بازار ارز قابل پیش بینی است و اگر همه اینها نباشد و فقط روی تثبیت نرخ پافشاری شود، خیلی نمی‌توان روی 4200 تومانی ماندن دلار حساب کرد.

نماینده سابق ایران در بانک جهانی بیان کرد: به مسئولین بانک مرکزی توصیه می‌کنم که مجموعه‌ای از سیاستها را به صورت پکیج تهیه کنند تا از این نرخ پشتیبانی شود. هیچ کشوری نمی‌تواند فقط با تزریق ارز بازار را مدیریت کند.