مهدی پازوکی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی معاونت زیربنایی سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به 4200 تومانی شدن دلار گفت: قاچاق اعلام کردن دلار بالای 4200 تومان شاید در کوتاه مدت تصمیم درستی باشد ولی در بلند مدت باید انظباط و سلامت اقتصادی را به آن برگردانیم و در بلند مدت نمیتواند به تنهایی تصمیم درستی باشد.
وی در خصوص دلایل افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر نیز گفت: دلیل اصلی این اتفاق حجم نقدینگی بالایی است که به سمت تولید نرفته است اما تحلیل مشخص من درباره نوسانات اخیر این است که موسسات غر مجاز بانکی، رانتخواران و آنهایی که وام‌های میلیاردی گرفته‌اند بازار ارز را مشوش کرده‌اند.
وی ادامه داد: رئیس جمهور گفته است که 20% نقدینگی در اختیار موسسات غیرمتشکل پولی است و بنا به همین سخن، حتی اگر 10% این حجم به بازار ارز وارد شود می‌‎تواند بازار را نابسامان کند و در این خصوص قوه قضایه و نهادهای امنیتی باید فعال باشند.
این کارشناس اقتصادی در خصوص  تصمیم دولت برای قاچاق اعلام کردن فروش دلار با قیمت بیش از 4200 تومان گفت: این تصمیم در کوتاه مدت تصمیم درستی است ولی در بلند مدت باید انظباط و سلامت اقتصادی را به آن برگردانیم.
وی در خصوص راهکارهای مدیریت بلند مدت بازار ارز ادامه داد: کشور نیاز به اصلاحات اقتصادی دارد و باید نظام تصمیم گیری اقتصادی تغییر کند