«نود اقتصادی»: بی توجهی سازمان امور مالیاتی استان اصفهان برای رسیدگی به پرونده شرکت نورد آریان فولاد بعد از گذشت 9 سال، همچنان سرنوشت پرونده مالیاتی این شرکت تولیدکننده را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. تا جایی که مدیرعامل این کارخانه فولادی گفته به دلیل این اشتباه و تعلل سازمان مالیاتی، حقوق صدها کارگر خود را نمی‌تواند پرداخت کند!

ماجرا از زمانی آغاز شده که شرکت فولاد "مارشنان سپاهان"،بهای 17295270 کیلوگرم شمش ارسالی به محل "نورد آریان فولاد" به مبلغ 109690045310 ریال را به اشتباه به حساب نورد آریان فولاد منظور کرده،حال آنکه کالای فوق به سفارش فردی دیگر،برای تبدیل به انواع نبشی به محل این کارخانه حمل شده و از آنجایی که فولاد مارشنان سپاهان در گزارش خلاصه معاملات سال 89 خود به اداره دارایی اصفهان، معامله مذکور را به نام نورد آریان فولاد ثبت و اعلام کرده، این امر باعث مشکلات زیادی ازنظر مالیاتی برای نورد آریان فولاد شده است.

 

بر این اساس، شرکت فولاد مارشنان سپاهان بعد از آگاهی از این ماجرا،در نامه ای به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان تصریح کرده که فردی به نام قاسمی، در تاریخ 16 فروردین سال 89 درخواست خرید 20 هزار تن شمش برای تخلیه در انبار شرکت نورد آریان فولاد در بوئین زهرا را کرده اما متاسفانه فولاد مارشنان به اشتباه، صورت حساب های تنظیمی فروش مقدار 17295270 کیلوگرم شمش ارسالی را به نام نورد آریان فولاد ثبت کرده و خواستار آن شده تا با مدارک ضمیمه،نام خریدار از شرکت نورد آریان فولاد به نام "قاسمی" تغییر و اصلاح شود.

با توجه به بی نتیجه بودن تلاش ها،اداره امور مالیاتی کد 6336 استان قزوین هم دست به کار شده و در سال 94 درنامه ای به امور مالیاتی استان اصفهان، ضمن اشاره به اینکه پرونده مالیاتی شرکت نورد آریان فولاد در مرحله کمیسیون حل اختلاف مالیاتی قرار دارد،خواستار آن شده تا نسبت به صحت و سقم ادعای مودی مذکور،بررسی های لازم را به عمل آورده و نتیجه مورد نظر را ظرف مدت یک هفته به این اداره امور مالیاتی اعلام کنند.