«نود اقتصادی»- خبرنگار «نود اقتصادی» اطلاع یافته است که "محمد محب‌ خدایی"، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تا معرفی فرد جایگزین، با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری و برنامه ریزی این سازمان منصوب شده است.

سعید اوحدی، تا پیش از این عهده دار مسئولیت معاونت سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری بود که به تازگی به عنوان رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران منصوب شده است.

البته، با گذشت حدود یکماه از رفتن اوحدی به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، نام و تصویر اوحدی از معاونت سرمایه گذاری در پورتال رسمی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، حذف نشده است.!

گفته می‌شود که بزودی فرد جایگزین برای سمت معاونت سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان مذکور معرفی خواهد شد.