«نود اقتصادی»: مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ خبر داد که در راستای کاهش تلفات شبکه توزیع و انتقال برق، امسال یک هزار کیلومتر از شبکه فشار ضعیف پایتخت به کابل خود نگهدار تبدیل خواهد شد.

حسین صبوری در گفتگو با «نود اقتصادی»، افزود که در سال گذشته دستکم 700 کیلومتر از شبکه فشار ضعیف برق تهران بزرگ با کابل خود نگهدار جایگزین شده ویک هزار کیلومتر باقیمانده این طرح هم  تا نیمه نخست امسال به پایان می رسد.

وی،با بیان اینکه منابع مالی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، بسیار محدود است،تصریح کرد که به طور متوسط 30 درصد منابع مورد نیاز شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ تخصیص پیدا می کند.

صبوری،میزان مطالبات معوق شرکت متبوع خود ازمشترکان خانگی و غیرخانگی حاضر در پایتخت را 350 میلیارد تومان برشمرد و گفت که بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل مطالبات از مشترکان تامین می شود و به دلیل شرایط حساس برخی از مشترکان در عدم پرداخت بدهی، مجبور به همکاری با آنها هستیم.

وی،از سرمایه گذاری 30 میلیاردتومانی توزیع نیروی برق تهران بزرگ درشبکه برق پایتخت با هدف مقابله با بروز مشکلات و نارسایی در اوج مصرف برق درتابستان سالجاری خبرداد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ،با اشاره به اصلاح بخشی از شبکه فرسوده توزیع برق پایتخت، گفت که باید سالانه 300 میلیارد تومان در صنعت برق تهران بزرگ سرمایه گذاری شود،حال آنکه میزان سرمایه گذاری سالانه 200 میلیارد تومان بیشتر نیست.

به گفته وی،یکی دیگر از برنامه های سالجاری شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ،ساماندهی و اصلاح شبکه برق فرسوده بازار تهران بوده، زیرا در هر کیلومتر مربع از فضای بازار تهران 45 هزار مشترک برق وجود دارد که در دنیا چنین حجم چگالی بالایی وجود ندارد.

وی،تعداد مشترکان برق تهران بزرگ را 4.5 میلیون مشترک برشمرد و گفت که سالانه بین 120 تا  150 هزار مشترک یعنی معادل یک استان کوچک به حجم مشترکان حال حاضر تهران بزرگ، افزوده می شود.