«نود اقتصادی» - کیومرث کرمانشاهی معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت: در وهله اول لازمه اجرایی نمودن عنوان سال از شعار به عمل؛ وجود اعتقاد راسخ و هماهنگی لازم بین قوای کشور، خصوصا مسئولین اجرایی کشور است.

مسئولین با مصرف کالاهای داخلی نسبت به نهادینه نمودن شعار سال و جلب اعتماد عمومی مردم اقدام نمایند.

هدف گذاری کمی و کیفی جهت اجرای حمایت از تولیدات ملی .

تقسیم کار ملی و تعیین وظایف بخشی بین دستگاههای اجرایی کشور.

تبیین وظایف حاکمیت و دولت بمنظور سیاستگذاری و تعیین وظایف بخش خصوصی یعنی اتاق ایران و اتاق تعاون بعنوان بخش های متصدی.

پرهیز از هزینه های اضافی جهت برگزاری سمینار، همایش های و...بی محتوی و بی نتیجه .

تهیه و پخش برنامه های ترویجی و تبلیغی از رسانه های جمعی خصوصا"صدا و سیما...با بستر سازی  فرهنگ سازی و آموزش.

همگام نمودن رسانه ها و خبرنگاران با برنامه های همسوی شعار سال...

اجرایی نمودن اهداف ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی....و ارائه گزارش مبسوط در مورد هرکدام از بندهای ۲۴ گانه توسط مسئولین ذیربط..

تعیین تکلیف استراتژی صنعت ، معدن ، کشاورزی و تجارت کشور همسو و همگام با شعار سال...

شناسایی و حمایت از واحدهای کوچک و متوسط  همگام با استراتژی چهارگانه فوق و بروز نمودن تولیدات آنها به نحویکه توان رقابت کیفی و قیمتی جزو لاینفک تولیدات نهایی آنها باشد.

توسعه بسته بندی، برند سازی،بازاریابی و صادرات واحدهای مذکور..

کاهش هزینه های سربار و تبیین نهضت قیمت تمام شده محصولات این واحدها...با عنداللزوم با پرداخت سوبسید.

سرمایه گذاری در تولید محصولات داخلی با اجرای طرح آمایش سرزمین و برنامه ریزی جهت صادرات این محصولات بصورت مستمر در بازارهای هدف همسو با اهداف اقتصاد مقاومتی یعنی درونزا و برون نگر .‌

اعمال شفافیت، خصوصا صداقت در اعلام آمارهای اقتصادی در زمان مشخص ، بدون تاخیر و جلوگیری از آمار درمانی و آمار سازی.

اعمال صحیح و دقیق مدیریت واردات و جلوگیری از ورود کالاهای غیر ضرور به نحویکه همواره ورود کالاهای سرمایه ای و تولیدی روبه رشد باشد و با حمایت از توسعه صادرات ، تراز تجاری بدون نفت همواره مثبت و رو به رشد باشد.

اصلاح مقررات و تعرفه های تجاری، مقررات ، سیستم پولی وبانکی خصوصا" تثبیت و تک نرخی شدن ارز و اصلاح نحوه تخصیص تسهیلات بانکی، اصلاح امور مالیاتی خصوصا" ارزش افزوده ، امور بیمه ای و... به نحوی که قاچاق صرفه اقتصادی نداشته باشد و ورود کالا از مجاری قانونی صورت پذیرد.

مسئولین بجای انتقاد با عنوان سال همراه و گزارش کار دهند .

پایش، نظارت و اصلاح مستمر برنامه و ارائه گزارش ماهیانه مرتبط با اهداف فوق.

فعال شدن دستگاههای نظارتی بمنظور رصد کردن وظایف تقسیم شده بین دستگاهی و انتشار گزارش از چگونگی پیشرفت کار.

با اجرای دقیق موارد فوق شعار سال نهادینه و با اعتمادسازی، مردم همراه و همگام و مصرف کالای داخلی را به خارجی ترجیح خواهند داد...

به امید آنروز..