رئیس کمیته حقوقی مجمع عالی نمایندگان کارگری در گفتگو با خبرنگار «نود اقتصادی» در خصوص نقش دولت در تعیین حداقل حقوق و دستمزد گفت:متاسفانه دولت خود یک کارفرمای بزرگ است و این امر سبب شده دولت در تصمیم گیری درباره حداقل حقوق و دستمزد محافظه کار شود.

مصطفی خضری، درباره  مشکلات کارگری نیز گفت:در حالی کارگران برای اجاره خانه قرار داد یک ساله می بندند که قرارداد شغلی آن‌ها سه ماهه است و این امر موجب ضربه بزرگی به بدنه کارگری و قانون کار شده است ازطرف دیگر موجب کاهش انگیزه نیرو انسانی و کاهش بهره وری شده است که  خود به ضرر تولید کشور است.

وی اضافه کرد: متاسفانه به تشکل های کارگری  نیز بها داده نمی‌شود و یکی از اشکالات فعلی همین نداشتن استقلال و نقش آفرینی مستقل در حوزه های مختلف توسط تشکل‌های کارگری است.