«نود اقتصادی»:معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت که تا پایان دولت دوازدهم حدود 32 هزار واحد صنعتی در کشور ایجاد ، نوسازی و تکمیل ظرفیت می شود که برای هر استان سهمیه در نظر گرفته شده است.

فعالیت دولت دوازدهم از 14 مرداد امسال با برگزاری مراسم تحلیف آغاز شد و تابستان 1400 پایان می یابد.

صادق نجفی در ساری افزود : سهمیه هر استان در نوسازی و تکمیل ظرفیت یا ایجاد صنایع جدید بر اساس گستردگی آنها از 700 تا یکهزار و 300 واحد تعین شده است.

وی با اظهار این که بخش عظیمی از واحدهای صنعتی در صنایع کوچک و شهرک های صنعتی استان های کشور قرار دارند ، بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان تاکید کرد و گفت : همه مسئولان باید بدانند اگر می خواهیم کشوری توسعه یافته داشته باشیم باید همه از تولیدکنندگان حمایت کنیم.

نجفی رویکرد اصلی سیاست های وزارت صنعت را اشتغال زایی معرفی کرد و افزود : بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه اقدام جهادی را برای رسیدن به چشم انداز 20 ساله نظام در دستور کار قرارداده است.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران حلقه مفقوده اشتغالزایی در بخش صنایع را مشکل ارتباط با بازار دانست و گفت : بخش اعظم مشکل اشتغال مربوط به بازاریابی است و این حلقه های ارتباطی است که تولید را به بازار متصل می کند.

وی با اعلام این که در حال حاضر از 80 هزار واحد صنایع کوچک ، 50 درصد در داخل شهرک ها و بقیه در بیرون شهرک ها قرار دارند ، افزود : وزارت صنعت ، معدن و تجارت با در اختیار داشتن 38 درصد اقتصاد کشور ، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و معیشت مردم دارد.

نجفی گفت : در کشورهای پیشرفته 70 درصد اشتغال مربوط به صنایع خرد و کوچک است و به همین دلیل ما در ایران وظیفه سنگین و بزرگی داریم و بررسی ها نشان می دهد که وضعیت امروز قابل قبول نیست.

وی افزود : از 80 هزار واحد صنعتی کشور بخش قابل توجهی یا تعطیل هستند و یا با طرفیت پائین کارمی کنند و این وظیفه وزارت صنعت ، معدن و تجارت است تا موانع و مشکلات واحد های خرد و کوچک را حل و فصل کنیم.

او ادامه داد : امروز همه دغدغه معیشت و اشتغال جوانان را داریم و برنامه و حرکت دولت تدبیر و امید برای موضوع اشتغال با محوریت برنامه های صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی است.