«نود اقتصادی»: بیش از دو سال از اجرای توافق برجام گذشته ولی هنوز تاثیرات ملموسی از آن در اقتصاد ایران دیده نمی‌شود. این مسئله را امروز نه تنها منتقدین دولت بلکه حامیان پروپاقرص دولت و برجام هم به زبان می‌آورند و حتی ار لا به لای صحبتهای مذاکره کنندگان هسته‌ای هم می‌توان گوشه‌ای از آن را پیدا کرد.

یکی از مهمترین مسائلی که امروز سد راه استفاده اقتصادی کشور از برجام شده پابرجا ماندن تحریمهای بانکی است. امروز دیگر کسی نیست که از پابرجا نبودن روابط کارگزاری و عدم نقل و انتقال پول در دوران پسابرجام انتقاد نکند. با این وجود همچنان برخی از دولتمردان تاکید دارند اقتصاد ایران بعد از برجام متحول شده و درهای جدیدی به روی آن باز شده است.

آنها روی رفت و آمدهایی که بعضا بین برخی از کشورهای اروپایی و یا هیاتهای اقتصادی آنها و دولتمردان ما در حال انجام است تاکید دارند و آنها را نشانه تحول در اقتصاد کشور می‌دانند.

این در حالی است که بررسی جزئیات توافقاتی که برخی از شرکتهای اروپایی با دولتمردان کشورمان انجام داده‌اند نشان می‌دهد که آنها هم چشم انداز خوبی را برای اقتصاد ایران متصور نیستند.

اخیرا بیمه ساچه ایتالیا تصمیم گرفته که با ایران همکاری کند که البته در خلال این همکاری به نکاتی درباره اقتصاد ایران هم اشاره کرده که یک نسخه از آن در اختیار خبرنگار «نود اقتصادی» قرار گرفته است.

وضعیت اقتصادی ایران از نظر بیمه ساچه ایتالیا که با تطبیق  وضعیت قبلی اتفاق افتاده نشان می‌دهد که بیشتر شاخصهای اقتصادی کاهش شدیدی داشته و این به منزله بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور از شش ماه قبل است. بنابراین باید گفت وضعیت اقتصاد ایران در پسابرجام نه تنها بهتر نشده بلکه در شش ماه اخیر بدتر هم شده است.