«نود اقتصادی»:رئیس هیات‌مدیره و مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید بینالود،اصل پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را به سازمان نظام مهندسی ساختمان تحویل داد.

حمیدرضایزدانی،به دنبال ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر دستورالعمل اجرایی منع پذیرش یا قبول منافع متعارض درنامه‌ای به مهندس کامران رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی، پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را به آن سازمان بازگرداند.

پیش از این نیز، به دنبال ابلاغیه دستورالعمل اجرایی منع پذیرش یا قبول منافع متعارض، مقامات وزارت راه و شهرسازی همچون عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان، محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی، منوچهر شیبانی‌اصل مدیرکل دفتر توسعه مهندسی، پروانه مهندسی خود را به سازمان نظام مهندسی ساختمان بازگرداندند تا به امانت نزد آن سازمان بماند و پس از خاتمه شمول دستورالعمل مذکور، عودت شود.

همچنین اخوان عبداللهیان مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز پیش از این، پروانه خود را به سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی عودت داد.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی به تازگی بخشنامه‌ ای در راستای تعارض منافع صادر کرده که براساس این بخشنامه، فعالان ساختمانی در سه حوزه طراحی، نظارت و اجرا که دارای پروانه اشتغال به‌کار در رشته‌های ۷گانه معماری، شهرسازی، عمران، نقشه‌برداری، ترافیک، مکانیک و برق هستند و همزمان در یک یا تعدادی از ۹ دستگاه دولتی، عمومی و قضایی خدمت می‌کنند یا رابطه استخدامی دارند، باید بین «پست و مسوولیت» و «فعالیت اقتصادی»، یکی را انتخاب کنند.