«نود اقتصادی»:معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری به اقدام های خوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه« آی.سی.تی» در روستاها اشاره کرد و گفت: طبق قول وزیر ارتباطات همه روستاهای کشور از اینترنت پرسرعت برخوردار خواهند شد.

سید ابوالفضل رضوی افزود: تلاش برای توسعه زیرساخت های ارتباطی در روستاها هم در زمان وزارت محمود واعظی در دولت یازدهم بسیار خوب بوده است و هم اکنون در زمانی که محمد جواد آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مصدر کارها را به دست گرفته است وضعیت توسعه آی.سی.تی روستایی در حال پیشرفت است.

وی به برگزاری جلسه ای با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هفته های اخیر و با حضور سایر دستگاه های خدمات رسان در روستاها اشاره کرد و ادامه داد: وزیر ارتباطات در این جلسه قول قطعی دادند که همه روستاهای کشور به زودی دارای اینترنت پرسرعت خواهند شد.

رضوی از تلاش این وزارتخانه برای تعمیر و تعویض تلفن های روستایی خبر داد و خاطرنشان ساخت: مقرر شد تا همه روستاهای مرزی کشور دارای آنتن تلفن همراه شوند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از تلاش برای برطرف کردن نقطه های کور که امکان برقراری تماس را غیر ممکن می سازد خبر داد و گفت که دفاتر «آی.سی.تی» روستایی که با مشکلاتی دست به گیربان هستند، به زودی مرتفع خواهد شد.

به گفته وی، توسعه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در روستاها به دلیل ماهیت خود چندان نیازی به اختصاص اعتبار از سوی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ندارد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک هماهنگی کامل در حال پیش بردن اهداف و برنامه ها هست.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه عنایت به توسعه آی.سی.تی روستایی بسیار جدی است، گفت: توجه به توسعه ارتباطات در زمان محمود واعظی سبب شد 30 هزار روستای کشور دارای اینترنت پرسرعت شوند.

رضوی ادامه داد: اکنون نیز تلاش می شود مابقی روستاها نیز به اینترنت پرسرعت مجهز شوند چرا که در حال حاضر مشکل اعتباری وجود ندارد.

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز نخست بهمن ماه گفت: براساس بررسی صورت گرفته در سامانه اطلاعات ارتباطی روستاهای کشور از مجموع روستاهای مورد بررسی قرار گرفته 34 درصد دارای سه سرویس ارتباطی هستند و 3درصد روستاها دسترسی به هیچ نوع خدمات ارتباطی ندارند.