«نود اقتصادیدبیر انجمن شرکت‌های راهسازی گفت: افزایش بودجه پروژه‌های عمرانی و تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقل علاوه بر افزایش اشتغال در رونق بخش‌های اقتصادی موثراست، اما سال گذشته ۲۹.۴ درصد بودجه مصوب تخصیص یافت.

علی آزاد اظهار کرد: منافع ملی و مسئولیت اجتماعی همگان ایجاب می‌کند با افزایش بودجه‌های عمرانی و زیرساخت‌های حمل و نقل از این منابع مالی به صورت بهینه استفاده شود.

این فعال بخش راهسازی افزود: جمهوری اسلامی ایران در افق چشم انداز ۱۴۰۴ باید به نخستین کشور منطقه از نظر توسعه در ابعاد مختلف تبدیل شود و برای دستیابی به این جایگاه مهم توسعه زیرساخت‌ها به خصوص در صنعت حمل و نقل بسیار تاثیرگذار است.

وی گفت: بودجه جاری سالیانه افزایش دارد، اما از بودجه عمرانی کاسته می‌شود و این امر در کاهش رشد و رونق اقتصاد ملی در بخش‌های مختلف تاثیرگذار است.

دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی بیان کرد: سال گذشته بودجه عمرانی کشور حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان بود، اما در عمل کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی کشور، خزانه تامین منابع مالی کرد.

وی افزود: تکمیل زیرساخت‌های حمل ونقل کشور کمترین هزینه را برای اشتغالزایی افراد دارد.

به گفته آزاد، رونق صنایعی از قبیل: سیمان و فولاد تاثیر مثبتی در رشد اقتصادی دارد، اما کاهش بودجه عمرانی پیامد اجرا نشدن پروژه‌های توسعه‌ای را به همراه دارد، اکنون براساس اطلاعات منتشر شده، بالغ بر ۵۰ درصد ظرفیت کارخانه‌های تولید سیمان کشور بلا استفاده مانده است.