«نود اقتصادی»:وزیر جهاد کشاورزی در حکمی «حمید ورناصری» را به عنوان مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام تعیین کرد.

امروز با دستور وزیر جهاد کشاورزی در مراسمی ورناصری به جای «علیرضا ولی» به عنوان مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور معرفی شد.

ولی به مدت سه سال مدیر عاملی شرکت پشتیبانی امور دام و همچنین شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی را برعهده داشت.

پیش از این ورناصری به عنوان مدیرعامل شرکت نهادهای دامی جاهد فعالیت می کرد.

به گزارش تارنمای شرکت پشتیبانی امور دام، در مراسم امروز که در این شرکت برگزار شد، معاون مالی و اداری، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی و معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی حضور داشتند.

شرکت پشتیبانی امور دام به‌عنوان یکی از شرکت‌های دولتی، وظیفه تنظیم بازار نهاده‌های دامی و مرغ و گوشت را بر عهده دارد.