اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی سازی در گفتگو با خبرنگار «نود اقتصادی» در رابطه با مبلغ 26 هزار و 50 هزار تومانی سود سهام عدالت بعد از 11 سال انتظار مردم بیان داشت: این رقم مبلغ کمی است و علت اصلی کم شدن رقم سود سهام عدالت این است که بهترین شرکت‌ها را از سبد سهام عدالت خارج کرده‌اند.

وی ادامه داد: باید پرسید چرا شرکت ملی- حفاری و بیست درصد سهام 7 پالایشگاه را از سبد سهام عدالت خارج کردید، آن‌هایی که باقی مانده اند شرکت‌های غله بازرگانی و بانک‌ها هستند، بانک‌ها که هشتشان گروی 9 شان است و شرکت‌های غله بازرگانی هم که سودی ندارند.
غلامی تاکید کرد: بنابراین سبد سهام عدالت عاری از سود قابل توجهی است که بخواهند پرداخت کنند.

وی در پایان اظهار داشت: در واقع پروژه سهام عدالت از هدف اصلی خود دور شده و ماهیت اصلی خود را از دست داد و دیگر چیزی از آن باقی نمانده است.

گفتنی است طبق گفته مقامات دولتی، افرادی که حدود 500 هزار تومان سهم دارند و مابه التفاوت تا یک میلیون تومان را پرداخت نکرده اند در مرحله اول 26600 تومان و در مجموع تا پایان سال حدود 70 هزار تومان به حسابشان واریز می شود.