«نود اقتصادی»:شنیده های خبرنگار نود اقتصادی حاکیست که اطلاعیه فروش سهام باقیمانده دولت در سه شرکت بزرگ بیمه ای صنعت بیمه بزودی منتشر خواهد شد.

گفته می شود که با توجه به نهایی شدن واگذاری سهام دولت در سه شرکت بیمه ای البرز، دانا و آسیا در هیات عالی واگذاری،در روزهای آینده اطلاعیه فروش آن توسط سازمان خصوصی سازی انتشار خواهد یافت.

اواخر آذرماه امسال و با تصویب هیات وزیران،سهام باقیمانده دولت در شرکت های بیمه آسیا، البرز و دانا به عنوان سهام مشمول واگذاری تعیین شد تا پس از تصویب قیمت در هیات واگذاری، توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق بورس واگذار شود.