«نود اقتصادی»- رئیس هیات مدیره شرکت بیمه تعاون وجود هر گونه دعوا و کشمکش در ترکیب هیات مدیره این شرکت را رد کرده و اعلام داشته است که اظهارات یک عضو هیات مدیره این شرکت، نظرات شخصی او بوده و نه نظرات پنج نفره هیات مدیره!

گفته میشود که یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه تعاون در روزهای گذشته از بروز برخی اختلاف نظرها در ترکیب هیات مدیره این شرکت بیمه ای سخن به میان آورده.

شرکت بیمه تعاون را می‌توان به دلیل عزل و نصب سریع مدیران عامل در دو سال گذشته، یکی ازشرکت‌های پرحاشیه صنعت بیمه به شمار آورد؛ از عزل شبانه علی حبیب محمدی و راه ندادن او به شرکت گرفته تا انتصاب امید الاسلام گلزاری به سرپرستی،حمید کاوه و اکنون هم مدیریت عاملی یونس مظلومی.

محمد ذوالفقاری، رئیس فعلی هیات مدیره در گفتگو با «نود اقتصادی» تاکید کرده که اظهارات او به نمایندگی از همه اعضای هیات مدیره بوده و افزوده که وقت آن رسیده تا شرکت بیمه تعاون مطابق با حاکمیت شرکتی، مقدمات استراتژی کلان خود را پی ریزی و اجرایی کند.

وی درباره تایید صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات مدیره شرکت متبوع خود گفت که در نامه ارسالی بیمه مرکزی، صلاحیت افراد جدید هیات مدیره شرکت تایید شده و صلاحیت افرادی چون "نظام آبادی" و"شهرکی"،دو عضو قدیمی هیات مدیره از قبل ادامه داشته و اگر موردی در این خصوص وجود داشته باشد، باید بیمه مرکزی اعلام کند.

ذوالفقاری، درباره احتمال بروز تخلف در سال های گذشته شرکت بیمه تعاون هم گفت که او نیز به صورت جسته و گریخته مواردی را از جراید و رسانه ها شنیده، اما افزود که از زمان پیوستن هیات مدیره جدید، هیچ تخلفی رخ نداده است.

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه تعاون درباره حضور همزمان "جواد سهامیان مقدم" که گفته می‌شود از مدیران  بازنشسته صنعت بیمه بوده و در حال حاضر هم در ترکیب هیات مدیره شرکت بیمه تعاون و معاونت شرکت بیمه کارآفرین هم حضور دارد، اضافه کرد: از زمانی که او به عنوان عضو موظف هیات مدیره بیمه تعاون درآید، مسئولیت دیگری را نخواهد پذیرفت هر چند که هنوز عضو موظف هیات مدیره بیمه تعاون نشده و البته دریافتی  هم بابت عضویت در هیات مدیره شرکت بیمه تعاون تا اکنون نداشته است.

وی میانگین حقوق و مزایای دریافتی مدیرعامل و اعضای موظف هیات مدیره شرکت بیمه تعاون در سال قبل را 50 میلیون تومان ذکر کرد و اذعان داشته است که از زمان استقرار هیات مدیره جدید، اعضای قدیمی موجود در ترکیب هیات مدیره، به حالت غیرموظف تغییر وضعیت داده شده‌اند و حق حضور آنها هم در جلسات متناسب با جلسات به یک میلیون 500 هزارتومان تقلیل یافته است.

وی حقوق و مزایای اعضای کنونی هیات مدیره موظف شرکت بیمه تعاون را کمتر از 40 میلیون تومان ذکر کرد و احتمال داد که این رقم نیز بزودی مورد تجدید نظر قرار گیرد.

ذوالفقاری،شرکت بیمه تعاون را یک شرکت بیمه ای خصوصی قلمداد کرد و یادآور شد که حتی اگر سهامداران  این شرکت بیمه ای،دولتی تلقی شوند سقف حقوق ومزایای اعضای موظف هیات مدیره ،باید حدود 21 میلیون تومان باشد.

به گفته وی، در شرایط فعلی، مدیران میانی حاضر در شرکت بیمه تعاون دارای معیارهای آیین نامه 90 بوده‌اند و تاکید شده که در چارچوب این شرکت، فقط افراد دارای صلاحیت آیین‌نامه 90 در شرکت مسئولیت خواهند گرفت.

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه تعاون تصریح کرده: اکنون و با توجه به این امر، افراد غیرحرفه‌ای موجود از سالهای قبل در شرکت که مشاهده کرده‌اند در فضای جدید حرفه‌ای شرکت، جایی برای فعالیت ندارند، داوطلبانه استعفا داده و رفته اند.

وی از فعال شدن کمیته وصول مطالبات معوق درشرکت بیمه تعان خبر داد و گفت که بعد از فعال شدن این کمیته، دستکم 4 میلیارد تومان ازمطالبات معوق سال‌های قبل وصول شده و برآورد کرد که کل مطالبات معوق این شرکت کمتر از 40 میلیارد تومان باشد.