به گزارش «نود اقتصادی»، محمدعلی ربانی، عضو انجمن انبوه‌سازان تهران درباره دلایل افزایش تعداد مستاجران گفت: از زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی و انتخاب آخوندی به‌عنوان وزیر، هیچ‌گونه طرح و برنامه و مدیریتی در مسکن مشاهده نشده است. وزیر معتقد  است مسکن مهر اشتباه بود و به جای آن مسکن مهر اجتماعی را پیشنهاد داده است. در حالی که هنوز ماکت آن هم ساخته نشده است، چه رسد به اینکه یک متر از مسکن اجتماعی ساخته شود.

وی افزود: سالی 700 تا 800 هزار ازدواج در کشور صورت می‌گیرد. با کم کردن آمار مرگ‌ومیر و طلاق، سالی حداقل 600 هزار مسکن برای متقاضیان جدید نیاز داریم. اگر نیاز انباشته از سال‌های گذشته را نیز حساب کنیم سالی حدودا به 1.5 میلیون مسکن نیاز است.
وی ادامه داد: این بی‌توجهی دولت به مسکن درنهایت به بازار رهن و اجاره فشار می‌آورد. در این بازار قیمت‌های سرسام‌آوری به وجود آمده است. در سال حداقل 25 درصد رشد رهن و اجاره اتفاق می‌افتد. این رشد تا آنجا ادامه می‌یابد که برای متقاضی مسکن، خرید به‌صرفه‌تر است تا به بازار رهن و اجاره مراجعه کند.
محمدعلی ربانی، عضو انجمن انبوه‌سازان تهران تصریح کرد: کشور ما با معضلی به نام نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات مواجه است. در این مورد بانک مرکزی بدترین شیوه را دنبال کرده است. اگر بانک‌ها بدانند قرار است مبلغ زیادی سپرده‌گذاری شود، روش‌هایی را نشان می‌دهند تا بیشتر از 20 درصد هم سود بپردازند. با این شرایط مردم راغب به خرید مسکن نمی‌شوند. اگر بانک مرکزی معضل را حل نکند در کل صنایع رکود ادامه خواهد داشت و به تعطیلی صنایع می‌انجامد.