«نود اقتصادی»- این روزها اظهارات محمود صادقی نماینده لیست امید در مجلس شورای اسلامی درباره بدهکاران بانک سرمایه بار دیگر نام این بانک را بر سر زبانها انداخته است.

بعد از افشاگری ناشیانه و نامعتبر این نماینده مجلس درباره بدهکاران درشت بانک سرمایه، برخی رسانه‌ها، افراد و کانالها تلاش کردند تا این بدهی سنگین و عدم بازپرداخت آن  به مدیریت بانک سرمایه، را مربوط به زمانهای گذشته تلقی کنند!

این در حالی است که در لیست ادعایی نماینده مجلس به سال اخذ تسهیلات و نحوه آن هیچ اشاره ای نشده، و صرفا نام اشخاص حقیقی یا حقوقی و میزان بدهی آنها درج شده است.

برای اثبات نادرستی این ادعا کافیست نگاهی به صورتهای مالی بانک سرمایه منتشر شده در سایت کدال بیندازیم. البته اطلاعات و صورتهای مالی این بانک فقط تا شهریور ماه سال 1394 در این سایت منتشر شده و از آن تاریخ هنوز اطلاعات جدیدی از طرف این بانک ارایه نشده است.

بررسی این صورتهای مالی نشان میدهد که بانک سرمایه از سال 1388 تا شهریور 1394 بیش از 40 هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که از این مقدار رقم 14 هزار میلیارد تومان آن به ماقبل از شهریور 1392 و زمان فعالیت دولت دهم برمیگردد و بیش از 21 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی این بانک فقط تا شهریور 1394 و در دولت یازدهم بوده است. به عبارت دیگر بیش از 50 درصد از تسهیلات پرداختی در بازه زمانی 1388 تا 1394 (7 سال) در 2 سال ابتدایی فعالیت دولت روحانی پرداخت شده است.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود، رقم پرداخت تسهیلات بانک سرمایه از زمان روی کار آمدن دولت روحانی افزایش شدیدی داشته که ناگفته پیداست رقمهای عمده و درشت این تسهیلات به مردم عادی و فرهنگیان پرداخت نشده است.

قطعا اگر صورتهای مالی این بانک در سالهای 1394 و 1395 نیز منتشر شود، به راحتی مشاهده می شود که رقم تسهیلات پرداختی از طرف بانک سرمایه در دولت روحانی از مجموع کل تسهیلات پرداخت شده توسط این بانک در 8 سال دولتهای نهم و دهم به مراتب بیشتر بوده است.

همچنین وضعیت مطالبات مشکوک الوصول این بانک در زمان فعالیت دولت دهم نیز عادی بوده و افزایش قابل توجهی نداشته است.

بنابراین پرداخت 21 هزار میلیارد تومان تسهیلات از منابع بانک سرمایه در دو سال اول دولت تدبیر و امید مورد عجیبی است که مراجع زیر صلاح باید در مورد آن بررسی‌های لازم را انجام دهند.