به گزارش «نود اقتصادی»، در حالی که ورود گندم به کشور ممنوع است و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام می کنند تا اوایل سال ۹۸ بدون تولید سال بعد و نیاز به واردات، ذخیره مکفی گندم در کشور وجود دارد، برخی مستندات حاکی از ورود  این محصول به گمرکات کشور است.

دیروز، گمرک ایران بخشنامه‌ای به  گمرکات کشور ارسال و در  این بخشنامه با تاکید بر ممنوعیت واردات گندم، اعلام کرد: گندم های وارد شده به گمرکات، با توجه به تولید مکفی این محصول در داخل، اجازه ترخیص ندارد. در بخشنامه مدیرکل گمرک آمده است:« به پیوست تصویب نامه شماره ۴۰۴۵/۵۰۱/۹۶ معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تحقق خودکفایی گندم و مواجهه با مازاد تولید و ذخایر کالای مزبور ارسال می گردد. با توجه به مفاد نامه فوق الاشاره، واردات گندم(به جزء ورود موقت که طبق مقررات گمرکی صرفا برای صادرات است) امکان پذیر نمی باشد. لذا دستور فرمایید از هر گونه ترخیص گندم اکیدا خودداری نمایند».