«نود اقتصادی»:وزیر نفت گفت: اگر دیوان عدالت اداری آزمون استخدامی این وزارتخانه را متوقف کند، ما در کل آزمون را منتفی می کنیم.

بیژن زنگنه درحاشیه همایش «بیمه و توسعه» درباره اعتراض برخی دانشجویان دانشگاه صنعت نفت به برگزاری آزمون استخدامی این وزارتخانه اظهار کرد: قرار بود تعدادی از دانشجویان یا فارغ التحصیلان بدون اینکه در آزمون کتبی عمومی شرکت کنند، با انجام مصاحبه بر حسب نیاز این وزارتخانه استخدام شوند.

زنگنه ادامه داد: ما هم می خواهیم همین کار را انجام دهیم و دانشجویان مطمئن باشند که به آنچه تعهد داده ایم و گفته ایم، عمل می کنیم اما خارج از آن، با فشار نمی توانند کار خود را پیش ببرند.

وی درباره نظر دیوان عدالت اداری درباره برگزاری این آزمون استخدامی گفت: برخی گفته اند که دیوان عدالت اداری این آزمون را به تأخیر انداخته است؛ اگر این دیوان چنین بگوید، ما کلاً آزمون را منتفی می کنیم.

قرار است دو هزار و 300 نفر از طریق آزمون استخدامی وزارت نفت جذب شوند که یکهزار و 250 نفر از این سهمیه به جذب نخبگان و یکهزار و 50 نفر نیز به جذب افراد حرفه‌ای باتجربه اختصاص دارد.

عموم جذب نخبگان به ستاد شرکت‌ها و بخش‌های تخصصی در سکوهای تولید نفت و گاز و بیشتر جذب نیروهای باتجربه به واحدهای عملیاتی تخصیص یافته است.

با این حال، ظرف روزهای گذشته گروهی از دانشجویان دانشگاه صنعت نفت، خواستار استخدام بدون شرکت در آزمون هستند و تجمعاتی را در محل این دانشگاه و همچنین وزارت نفت برگزار کرده اند.

وزیر نفت از اهمال شرکت های بیمه در ارزیابی درست و دقیق مجتمع های انرژی در کشور انتقاد کرد و آن را سبب کاهش ایمنی در این واحدها دانست.

زنگنه اظهار کرد: صنعت نفت با سه خطر عمده روبروست؛ خطر نخست آتش است که تولید می کنیم؛ خطر دوم فشار کاری بالاست و دیگری سمومی است که می تواند در فضای کار منتشر شود.

وی گفت: من از شرکت های بیمه خواسته ام که کاررا در صنعت نفت جدی بگیرند.

زنگنه با بیان اینکه شرکت های بیمه بدون مطالعات ریسک و ارزیابی، تنها به دلیل رقابت قیمتی، پوشش بیمه می دهند، گفت: امروز همانطور که نمی شود کشور را بدون بانک اداره کرد، بدون بیمه خوب هم نمی شود صنعت کشور را پیش برد.

وزیر نفت با تأکید بر اینکه شرکت های بیمه، ارزیابی درستی از تأسیسات صنعتی و نفتی داشته باشند، گفت: اینگونه نباشد که پس از وقوع حادثه متوجه شوید که کاستی وجود دارد.

زنگنه اظهار کرد: باید آنچنان آمادگی برای بروز حادثه وجود داشته باشد که در لحظه وقوع حادثه، همه عوامل بازدارنده حادثه وارد عمل شوند.

وی تأکید کرد: بیمه ها می توانند ضامن فعالیت در محیط های پرخطر نظیر نفت، گاز و پتروشیمی باشند و باید بیمه محیط های صنعتی نهادینه شود.

وزیر نفت افزود: نباید این گونه تصور کنیم که بیمه در اعمال استانداردها و سیستم های درست در محیط های صنعتی و تولیدی اهمال می کند.

زنگنه گفت: وقتی حادثه ای در مجمتع های نفت، گاز و پتروشیمی رخ می دهد، نه تنها آن واحد ماهها از مدار تولید خارج می شود، بلکه تعدادی از مردم نیز جان خود را از دست می دهند که با هیچ رقمی این ضایعات انسانی قابل جبران نیست.

زنگنه از شرکت های بیمه خواست تا دانش خود را در ارزیابی ریسک، بالا برده و درست محاسبه کنند تا ضریب ایمنی در محیط های کار بویژه صنعت نفت و انرژی کاهش یابد.

وی، میانگین تولید محصولات هیدوکربوری کشور را 8 میلیون بشکه اعلام کرد و گفت: این میزان تولید، اهمیت پوشش دقیق بیمه در این صنعت را بیش از پیش روشن می کند.