«نود اقتصادی»:معاون وزیر راه و شهرسازی، کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل را از عوامل افزایش تلفات انسانی در حوادث جاده ای برشمرد و گفت: اگر تعرفه واردات خودرو کاهش یابد، مردم خودروی ایمن استفاده می کنند و خسارت های تحمیلی به جامعه و شرکت های بیمه کم می شود.

داود کشاورزیان در بیست و چهارمین همایش بیمه و توسعه اظهار کرد: یک میلیارد خودرو در جهان پلاک شده که دو درصد این آمار مربوط به ایران است، در حالی که تنها یک درصد جمعیت دنیا در ایران زندگی می کند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، سهم ایران از تلفات جاده ای در جهان را 1.25 درصد برآورد کرد و گفت: پارسال 1.5 میلیون خودروی جدید در کشور پلاک شد که این به معنای رشد 11 درصدی تردد در کشور است.

وی افزود: با توجه به افزایش تردد خودرو در کشور، کاهش تلفات جاده ای که خسارت های سنگینی را به جامعه و شرکت های بیمه وارد می کند، بسیار سخت است.

کشاورزیان، استفاده مردم از خودروهای ایمن تر، راه ایمن و امداد و نجات مناسب را از ارکان ایمنی در جاده های کشور برشمرد و گفت: مدیریت ریسک باید در بیمه خودروها لحاظ شود.

معاون وزیر راه ادامه داد: خوشبختانه در قانون بیمه شخص ثالث در ماده 18 به مواردی اشاره شده که وضع خودرو، کاربری خودرو و سال ساخت خودرو باید در محاسبه هزینه بیمه لحاظ شود.

وی تأکید کرد: خودروهایی که در کشور تولید می شود، کمترین ایمنی را در بین خودروهای جهان دارند و باید فکری به حال خودروهای غیرایمن کنیم.

کشاورزیان از مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد خواست که با کاهش عوارض واردات خودرو، به ایمن شدن خودروهای مورد استفاده مردم کمک کند.