«نود اقتصادی»- عملیات اجرایی شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران، با گذشت بیش از یک دهه از زمان راه‌اندازی آن، تنها به رقم تعجب آور 39.4 درصد در پایان سال 95 رسیده است.

به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی»، به عبارت ساده تر، با گذشت بیش از 10 سال از زمان آغاز راه اندازی شرکت مایع سازی گاز طبیعی، پیشرفت فیزیکی این طرح به یک سوم رسیده است.

شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران در سال 85 تاسیس شده و هدف از راه اندازی آن، تولید محصولات مهمی  چون گاز مایع، پروپان، بوتان و گوگرد خواهد بود. پس از اتمام این طرح، تولید محصولات شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران ازجمله  10.5 میلیون تن ال ان جی، نیم میلیون تن پروپان ، 34 صدم میلیون تن بوتان و 27 صدم میلیون تن گوگرد درسال خواهد بود. به صورت مشخص، هنوز  اطلاع روشنی از برآورد هزینه مورد نیاز برای  اتمام این طرح به دست نرسیده است.

مهمترین دلیل تاخیر درراه اندازی این طرح تا اینجای کار،برگرفته از عواملی چون تامین نشدن به موقع منابع نقدی مورد نیاز اجرایی از اواخر نیمه نخست سال 92 بوده که این مهم، سبب شده تا پیشرفت فیزیکی طرح مورد اشاره تا پایان سال 95 به 39.4 درصد برسد.

بررسی‌های خبرنگار «نود اقتصادی» هم نشان می دهد با وجود آنکه این طرح هنوز به مرحله تولید نهایی محصول نرسیده اما در سال 95 دستکم (4487699) میلیون ریال زیان خالص شناسایی کرده است.

با محاسبه سال 95 ،شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران برای سومین سال پیاپی بوده که زیانی سنگین و قابل توجه را درصورت های  حساب و کتاب مالی خود شناسایی می کند.

از آن مهمتر اینکه،زیان انباشته این شرکت تا پایان سال مالی 95 به رقم حیرت آور(17470237) میلیون ریال رسیده است.!

درحال حاضر، نیمی ازمالکیت سهام این شرکت مربوط به صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بوده و 49 درصد دیگر سهام آن هم متعلق به شرکت ملی صادرات گاز ایران و یک درصد سهام باقیمانده هم متعلق به سایرین است.