به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی» تریبون رسانه ملی بار دیگر در اختیار محسن رنانی اقتصاددان اصلاح طلبی که در سالهای اخیر مدام بر علیه دستاوردهای انقلاب اسلامی صحبت کرده قرار گرفت.

جمعه شب شبکه استانی اصفهان در برنامه‌ای تحت عنوان "رهیافت" یکی از سلسله نشستهای تخصصی اتاق بازرگانی اصفهان را با سخنرانی محسن رنانی روی آنتن برد.

گفتنی است رنانی پیش از این هم بارها در شبکه‌های مختلف تلویزیون به عنوان کارشناس اقتصادی حاضر شده بود.