مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل گفت: ایتالیایی ها با ارائه نخستین طرح معماری و زیباسازی آزادراه تهران - شمال، کار خود را در قطعه یک این آزادراه آغاز کردند.

علی نورزاد گفت: در فراخوان عمومی، یک شرکت ایتالیایی برای انجام معماری تمام مناطق آزاد راه تهران - شمال انتخاب شد تا معماری پل ها، تونل ها و حاشیه این آزادراه را متناسب با فرهنگ و سنن ایرانی اسلامی بر عهده بگیرد.

معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه آزادراه تهران - شمال یکی از زیباترین جاده های کشور است، گفت: طراحی و معماری این آزادراه به نحوی انجام خواهد شد تا هموطنان هنگام رانندگی در تمام مسیر آن از زیبایی های این آزادراه لذت ببرند.

وی با اشاره به قرارداد شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با شرکت ایتالیایی یادآور شد: امضای قرارداد با شرکت ایتالیایی به مراحل نهایی رسیده و آنها نخستین طرح خود را برای قطعه یک این آزادراه ارائه دادند و کار خود را نیز در این منطقه آغاز کرده اند.

نورزاد افزود: برای بهتر شدن معماری این آزادراه، نظرات خود را با این شرکت ایتالیایی مطرح کرده ایم تا ضمن بومی سازی، معماری آن با فرهنگ و معماری ایرانی - اسلامی همخوانی داشته باشد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل اظهار داشت: منابع مالی قرارداد با ایتالیایی ها از محل اعتبارات وزارت راه و شهرسازی تامین می شود و از منابع خارجی و فایناس در این قرارداد استفاده نخواهد شد.

معاون وزیر راه وشهرسازی به ایرنا گفت: توجه به معماری و زیبایی هایی راه ها به معنای رعایت ویژگی های خاص معماری، فرهنگی و مسایل زیست محیطی هر منطقه است.

وی افزود: با برنامه ریزی های انجام شده تمام اقدام ها در این مسیر با توجه به سه شاخص مهم ایمنی، پایداری، همگونی و تناسب با محیط طراحی شده است و نمونه آن در طراحی ایستگاه عوارضی قطعه یک قابل مشاهده خواهد بود.

قطعه یک این آزادراه به طول ۳۲ کیلومتر از تقاطع بزرگراه آزادگان و شهید همت آغاز می شود و با عبور از مناطق کن، سولقان، امامزاده عقیل، تونل تالون و دره لانیز به سه راهی شهرستانک می رسد؛ با افتتاح این قطعه قسمتی از راه فعلی که از طریق کرج می گذرد حذف و مسیر فعلی حدود ۶۰ کیلومتر کوتاه می شود.

قطعه دوم این آزادراه حدفاصل دو آب شهرستانک - پل زنگوله به طول تقریبی ۲۵ کیلومتر است، تونل های بلند البرز هر یک به طول ۶ هزار و ۵۰۰ متر در این منطقه قرار دارد و با اجرای این قطعه طول مسیر جاده فعلی کرج - چالوس حدود پنج کیلومتر کوتاهتر می شود.

قطعه سوم آزادراه تهران - شمال حد فاصل پل زنگوله - سه راهی دشت نظیر به طول تقریبی ۴۶ کیلومتر است، مسیر دارای دو خط رفت و دو خط برگشت است و در قسمت های فراز یک خط کندرو به مسیر اضافه می شود.

قطعه چهار آزاد راه تهران - شمال حدفاصل سه راهی دشت نظیر - چالوس به طول حدود ۲۰ کیلومتر است به صورت دو خط رفت و دو خط برگشت است تا با تلاش شرکت آزاد راه تهران - شمال تابستان سال ۹۴ زیر بار ترافیک رفت.